Mimari Proje Nedir ?

Mimari proje nedir ?

Mimari proje yapının kullanım amacına ve fonksiyon şemasına göre ortaya çıkan bir çizimler bütünüdür. Ortaya çıkmasında birtakım kriterler etkilidir. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir; Arsanın imar durumu, arsanın kot-kesit durumu ve tabi ki kullanım amacı belirlendikten sonra bu işlevlere uygun olarak ortaya çıkarılan çizimler özetle projemizi oluşturmaktadır.

avan mimari proje
Mimari proje eskiz çalışması

 

 

 

 

 

 

Bu süreci diğer proje ve etüt çalışmaları takip etmektedir. İlk olarak zemin etüdü, statik proje ve elektrik , mekanik projeleri çizilerek ruhsat aşamasına veya uygulama aşamasına geçiş söz konusudur. Tabi ki bu yazıda bu süreç basitçe kavramsal olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Sürecin biraz daha karmaşık olduğu bilinen bir gerçektir.

Proje sürecinde dikkat edilecek hususlardan önemli olanları sıralamak gerekirse ; proje gruplarının birbiri ile uyumu, kavramsal tasarımın uygulanabilirliliği, malzeme seçimlerinin gerçekçi ve piyasa koşulları ile uyumluluğu, binanın kullanım yapısını ve alanlarını mimarınıza doğru şekilde aktarmış olmak, yapı kullanım amacının mühendise doğru olarak aktarılması ( bina kullanımı sırasında binaya etki edebilecek bütün yüklerin doğru şekilde belirtilmiş olması ) , yapının arsa üzerine konumlanmasında iklimsel ve çevresel şartların doğru bir şekilde irdelenmesi ve çözümlenmesi gibi bazı temel ama hayati kararların doğru şekilde alınarak sebepleri ile birlikte yapı sahibine anlatılması ve seçenekler sunulması sürecin hayati fonksiyonları içermektedir.

Yukarıda anlatılan veya anlatılmayan bütün proje aşamalarında alınan kararların kullanıcıya yansıması maliyet olacaktır. Bu silsilenin kapanış aşaması olan maliyet aslında yine mimar tarafından irdelenmeli ve opsiyonlu olarak yapı sahibine bildirilmelidir. Bu çalışmanın amacı proje aşamasında verilen kararların yapım aşamasında sürprizler halini almayarak proje ile paralel olarak ilerleyen tam uyumlu bir planlama, proje ve uygulama üçgenini oluşturarak kusursuz ve yaşanabilir alanlar ortaya koymanın gerekleridir.

Süreçler ile ilgili soru veya sorunlarınız için iletişime geçerek cevaplarınızı blog sayfamızda yayınlayabilir benzer problemleri yaşayan diğer kişilere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.